Начало

ИСТОРИЯ

ПРИЕМ

ПРОЕКТИ

КОНТАКТИ

ПЛАН ПРИЕМ 2022/2023

Аз ще уча в…

ПГСС „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  гр.КЮСТЕНДИЛ

ПГСС обича и цени активните и целеустремените и им дава възможност да покажат себе си в пълната си светлина, да вървят нагоре и напред, да се развиват, използвайки материалните ресурси на училището и подкрепата на учителите.

Едносменно обучение, самостоятелна учебна сграда, кабинети по специалните предмети , физкултурен салон и спортна площадка, обновена фитнес зала, библиотека; компютърен кабинет, Wi-Fi мрежа, актова зала.

Телефон

088 4145060

Свали

БРОШУРА

Държавен план-прием в 8-ми клас

Заповед РД 06-147

График на работата на комисията по прием на ученици

График дейности

Комисия план-прием