Начало

ИСТОРИЯ

ПРИЕМ

ПРОЕКТИ

КОНТАКТИ

Специалности

 Професионална гимназия по селско стопанство
“Свети Климент Охридски“
град Кюстендил.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Лозарство

Кратък текст

Агроном

Кратък текст

Храни

Кратък текст

професия „Техник -растениевъд“

специалност „Трайни насаждения“

Ако имате въпроси

Свържете се с нас