Начало

ИСТОРИЯ

ПРИЕМ

ПРОЕКТИ

КОНТАКТИ

ЕКИП

Директор

кратък текст

Зорница Валериева Домозетова

Директор

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Венета С. Йовчева

български език и литература

Елизабета Маноилова

английски език, руски език

Силвия Йорданова Георгиева

математика, информационни технологии, физика и астрономия

Зорница В. Домозетова

история и цивилизация, философски цикъл, география и икономика

Даниела Андонова

География и икономика, История и цивилизация

Ася Попова

Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на ОС

Емил Рашев

Физическо възпитание и спорт

Учители в професионално направление

Ивона Кенова

Цветомира Цветанова

Александър Иванчев

Емил Антонов